Nabídka koučovacích služeb

Lidé jsou rozdílní, mají rozdílné potřeby, zájmy, schopnosti i dovednosti a nelze
k nim přistupovat stejně. Ke každému klientovi proto přistupujeme individuálně
společně analyzujeme jeho potřeby, očekávání a cíle.

  • Koučování operativního manegmentu
  • Osobnostní koučink
  • Supervize koučování v rámci manažera a specialisty
  • Supervize porad / schůzek s podřízenými
  • Workshop koučovacích dovedností,
    vedení týmu a práce s podřízenými
  • Mentoring

První sezení

PRVNÍ SEZENÍ – cca 45 minut – ZDARMA
V tomto čase je klient seznámen se základními principy koučování a prakticky si vyzkouší, co mu koučování přinese a jak může rozvíjet svůj potenciál.

Transformační koučink

Cílem je najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem klienta. Koučovací proces je zaměřen primárně na změnu.

Doporučená délka sezení je 60-90 min. – Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu koučovacích hodin

K úspěšnému dokončení doporučujeme nejméně 12 sezení, obvykle jednou za 14 dní.

Nechte toto pole prázdné

Máte zájem o koučink? Kontaktujeme Vás